Varken BankID, banker eller kortföretag ber dig att lämna ut kontonummer, lösenord eller andra liknande uppgifter. Om du fått mejl där du ombeds att lämna sådana uppgifter, vidarebefordra det till oss på abuse@bankid.com så kommer vi att försöka stänga ner avsändaradressen. Kasta därefter mailet utan att svara på det eller klicka på några länkar i det!

 • BankID, banker eller kortföretag tar aldrig kontakt via e-post eller telefon för att be dig lämna ut personliga uppgifter som till exempel kortnummer, koder eller lösenord.
 • Öppna aldrig bifogade filer i mejl eller lämna ut personliga koder via mejl, på webbplatser eller telefon, även om personen ifråga påstår sig ringa från banken, polisen eller t.ex. Microsoft eller Apple.
 • Vidarebefordra mejlet till oss på abuse@bankid.com så undersöker vi saken.
 • Kasta alltid mejlet efter det att du vidarebefordrat det till oss.

Om du trots allt följt en länk från ett mejl eller webbplats och sedan även fyllt i information ska du omgående kontakta din bank för att få hjälp med att byta lösenord och kort om sådan information har efterfrågats. I det fall kortinformation har efterfrågats bör kortet spärras och bytas mot ett nytt.

Skydda dig mot bedragare

Ta för vana att alltid hantera personliga uppgifter med försiktighet. Bedragare som kommer över exempelvis PIN-koder, kortnummer, bankdosa, koder som genereras från dosan eller BankID, kan försöka använda dessa uppgifter för att uppträda i ditt namn och på så sätt komma åt dina tillgångar.

 • Öppna inte e-post och bifogade filer som du inte förväntat dig att få, eftersom det kan ”smitta” datorn med virus och banktrojaner, som i värsta fall kan leda till att ditt konto töms av bedragare.
 • Lämna aldrig ut koder via Facebook eller andra sociala medier.
 • BankID eller banken ber dig aldrig att via e-post eller sociala medier lämna ut dina koder, kredit- eller bankkortsnummer.
 • Alla koder från din bankdosa är personliga och får INTE användas av någon annan.
 • Lämna aldrig ut personlig eller ekonomisk information (till exempel PIN-kod, lösenord, med mera) via e-post eller på osäkra hemsidor.
 • Lämna aldrig ut personliga koder via telefon/mail/chatt (även om personen ifråga påstår sig ringa från banken eller från polisen).
 • Skriv inte ned eller förvara din PIN-kod tillsammans med ditt BankID, ditt kort eller din bankdosa.
 • Svara inte på konstiga frågor per telefon från okända personer.
 • Svara aldrig på skräpmail, phishing, nigeriabrev, falska vinstvarningar, falska virusvarningar eller liknande.