Vissa användare med Windows 7 upplever att BankID på fil eller BankID på kort inte längre fungerar och att olika felmeddelanden visas. Orsaken är att deras Windows-installation saknar en nödvändig uppdatering från Microsoft.

Det går att åtgärda genom att hämta och köra filen nedan från Microsoft: https://download.microsoft.com/download/0/6/5/0658B1A7-6D2E-474F-BC2C-D69E5B9E9A68/MicrosoftEasyFix51044.msi

Teknisk info om problemet och lösningen finns på denna länk: https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in-windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392

Det har visat sig att ett fåtal användare har fått det här problemet efter att de uppdaterat sina enheter till iOS 15.

Det finns en möjlig lösning/workaround på det aktuella problemet som du gärna får prova. Gör så här:

Börja med att uppdatera till iOS 15.1 i iOS - Inställningar —> Allmänt —> Programuppdatering

Det finns indikationer på iOS-uppdateringen i sig löser problemet men om inte, gör så här:

  1. I iOS, öppna Inställningar —> Allmänt —> iPhone-lagringsutrymme —> BankID —> Avlasta. Om Avlasta inte finns som alternativ, utför steg 2 – 4 i alla fall.
  2. Välj Radera app. Om detta alternativ inte finns, avinstallera BankID-appen på vanligt sätt.
  3. Installera BankID-appen på nytt från App Store .
  4. Aktivera ett nytt Mobilt BankID hos din bank.

Vårt viktigaste uppdrag är att säkerställa att BankID är en säker e-identifikation och vi arbetar löpande med säkerhet, underhållsarbete och översyn av våra system.

Vi försöker så långt det är möjligt se till att BankID fungerar säkert på de mobiler och surfplattor som våra användare har, men tyvärr måste vi ibland sluta stödja gamla enheter och operativsystem när de inte längre motsvarar de högt ställda säkerhetskrav vi måste tillämpa.

Därför kommer användare med Android 5 samt iOS 10 och iOS 11, inte att kunna använda BankID på sin telefon eller surfplatta efter juni 2021.

Nya versioner av BankID-programmet kommer inte att fungera i Windows 7 efter januari 2020. Befintliga versioner av programmet fortsätter att fungera tills de avvecklas, vilket i allmänhet sker tidigast 18 månader efter en release men kan tidigareläggas om det finns anledning, t.ex. om allvarliga säkerhetsbrister skulle upptäckas i Windows 7.

Prova att starta om enheten, först på vanligt sätt och om det inte hjälper, gör en tvingande (hård) omstart. Här finns anvisningar för hur det senare görs på olika modeller: https://support.apple.com/sv-se/guide/iphone/iph8903c3ee6/ios.

Det kan bero på att du installerat till Windows 10 på din dator men inte har uppdaterat ditt BankID-program. Ladda ned och installera programmet från install.bankid.com

Det kan också bero på andra saker, t.ex. att ditt BankID är spärrat, att det är för gammalt eller att du skriver fel lösenord/PIN/säkerhetskod. Det kan också bero på att du bara har installerat BankID säkerhetsprogram/-app, men inte har beställt något BankID hos din bank.

Du kan testa ditt BankID på test.bankid.com .

Det går inte att flytta eller kopiera ett BankID på fil eller BankID säkerhetsprogram från en dator till en annan. Du behöver installera om programmet och aktivera ett nytt BankID hos din internetbank.

Det kan t.ex. bero på att du har Caps Lock aktiverat eller att du har ändrat tangentbordslayout. Kontrollera och försök igen.

Om du ändå inte får det att fungera, se avsnittet Jag har glömt lösenordet för mitt BankID, vad ska jag göra?

Det kan bero på olika saker. Ditt BankID kan vara för gammalt och i så fall måste du beställa ett nytt, se Hur förnyar jag mitt BankID på fil?.

Det kan även bero på att du bara har installerat BankID säkerhetsprogram/-app, men inte har beställt något BankID, se Hur beställer jag BankID?.