(Gäller enbart Swedbank)

Kodkort är ett kort med engångskoder som du använder till att aktivera ditt BankID för utökad användning, så att du kan lägga till nya mottagare för betalningar och överföringar i internetbanken. Du behöver bara göra detta en gång, därefter har ditt BankID den utökade funktionaliteten permanent.

(Gäller enbart Swedbank)

Om du vill beställa ett kodkort utan att beställa ett Mobilt BankID gör du det via din internetbank eller app.

Om du har bråttom kan du besöka närmaste bankkontor och få ett tillfälligt kodkort med ett begränsat antal engångskoder.

(Gäller enbart Swedbank)

När du har 20 koder kvar kommer din bank automatiskt att skicka ett nytt kodkort till den adress du uppgivit till banken.

Om du vet att du behöver ett kodkort tidigare så kan du beställa ytterligare ett via din Internetbank . Du kan ha max tre kodkort samtidigt.

(Gäller enbart Swedbank)

Kodkortet skickas till din folkbokföringsadress. Det dröjer ca 3-5 arbetsdagar från genomförd beställning tills kodkortet kommer fram. Kontakta bankens kundtjänst om ditt kodkort inte kommit inom en vecka.

(Gäller enbart Swedbank)

Om du anger fel engångskod flera gånger i rad när du ska skriva under eller identifiera dig med Mobilt BankID kommer ditt BankID att spärras för att förhindra att någon obehörig kan använda det. Du behöver då beställa ett nytt Mobilt BankID via din Internetbank.

Om du inte har något kodkort behöver du också beställa det via din Internetbank för att signera vissa uppdrag i din Internetbank som kräver engångskod.