Du beställer BankID hos din bank.

För att beställa ett BankID måste du ha ett svenskt personnummer. Det finns även en åldersgräns som varierar beroende på bank och ev. krav på att du måste vara folkbokförd i Sverige.

Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Hos vissa banker krävs ett personligt besök på bankkontoret där du identifierar dig med godkänd svensk ID-handling, medan du hos andra kan logga in på din Internetbank och beställa ditt BankID direkt.

Du kan läsa mer på din banks webbsidor.

Tänk på att du behöver installera BankID säkerhetsprogram/-app innan du kan beställa ett BankID, se Vad är BankID säkerhetsprogram/-app?

Vi genomför en ID-kontroll genom Kontroll av ID-handling och ansiktsigenkänning i BankID-appen.

Med ansiktsigenkänning i BankID-appen jämför vi ett foto på dig med ditt foto i en godkänd svensk ID-handling utfärdad av Polisen; pass eller nationellt ID-kort.

Helhetssäkerheten är mycket stark. Den kräver att du har tillgång till en giltig ID-handling från Polisen och att ansiktsigenkänningen genomförs korrekt. Det finns väl fungerande skydd mot att man kan hålla upp en bild, såväl som skydd mot många andra attacker.

Inget får skymma delar av ansiktet. Om du har problem med ansiktsbilden så rekommenderar vi att du tar av eventuell huvudbonad och/eller glasögon eftersom det kan försvåra jämförelsen.

Nej, du kan välja att skaffa BankID på samma sätt som du gjort tidigare. Bästa sättet är att använda ett befintligt BankID, alternativt kan du använda bankdosan eller besöka ett bankkontor. Det förutsätter att just din bank har ett kontor. Flera banker, såsom ICA-Banken och Skandiabanken, har inga kontor.

Som standard sparas inte din bild hos BankID, utan den raderas så snart verifieringen är klar. Vi följer GDPR-regler vad gällande alla personliga data. BankID skyddar din identitet och integritet.

Giltighetstiden för BankID på kort är begränsad till 5 år och du behöver beställa ett nytt BankID innan giltighetstiden går ut.

BankID på kort beställer du på ett bankkontor.

install.bankid.com hämtar du BankID säkerhetsprogram som är den programvara som hanterar BankID. Ditt BankID beställer du hos din internetbank.

För både BankID på fil och Mobilt BankID gäller att lösenordet/säkerhetskoden måste bestå av minst 6 tecken, i fallet Mobilt BankID enbart siffror. Lösenordet/säkerhetskoden får inte bestå av enbart en siffra som är upprepad och inte siffror i direkt stigande ordning (t.ex. 123456). Om du glömmer lösenordet/säkerhetskoden så går den inte att återskapa, utan du måste då aktivera ett nytt BankID hos din internetbank.