Du beställer BankID hos din bank.

För att beställa ett BankID måste du ha ett svenskt personnummer. Det finns även en åldersgräns som varierar beroende på bank och ev. krav på att du måste vara folkbokförd i Sverige.

Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Hos vissa banker krävs ett personligt besök på bankkontoret där du identifierar dig med godkänd svensk ID-handling, medan du hos andra kan logga in på din Internetbank och beställa ditt BankID direkt.

Du kan läsa mer på din banks webbsidor.

Tänk på att du behöver installera BankID säkerhetsprogram/-app innan du kan beställa ett BankID, se Vad är BankID säkerhetsprogram/-app?

Giltighetstiden för BankID på kort är begränsad till 5 år och du behöver beställa ett nytt BankID innan giltighetstiden går ut.

BankID på kort beställer du på ett bankkontor.

install.bankid.com hämtar du BankID säkerhetsprogram som är den programvara som hanterar BankID. Ditt BankID beställer du hos din internetbank.

För både BankID på fil och Mobilt BankID gäller att lösenordet/säkerhetskoden måste bestå av minst 6 tecken, i fallet Mobilt BankID enbart siffror. Lösenordet/säkerhetskoden får inte bestå av enbart en siffra som är upprepad och inte siffror i direkt stigande ordning (t.ex. 123456). Om du glömmer lösenordet/säkerhetskoden så går den inte att återskapa, utan du måste då aktivera ett nytt BankID hos din internetbank.