När du startar den nya versionen av BankID-appen för första gången visas dialogen:

Uppgiftsinsamling

Vi ber dig på det här sättet att delta i en anonym uppgiftsinsamling för att få en bättre bild av hur våra användare använder BankID, i syfte att förfina och förbättra produkten ytterligare. Ditt deltagande är som sagt helt anonymt och du kan när som helst avbryta insamlingen via BankID-appens inställningar.

Vi införde denna förändring i BankID-programmet för Mac för en tid sedan. Det är avsiktligt och den enda skillnaden mot tidigare är att programfönstret visas när programmet är igång. Du kan stänga fönstret om du vill.

Giltighetstiden för BankID på kort är begränsad till 5 år och du behöver beställa ett nytt BankID innan giltighetstiden går ut. BankID på kort beställer du på ett bankkontor.

Giltighetstiden för BankID på fil är begränsad och du behöver beställa ett nytt BankID innan giltighetstiden går ut.

Du beställer ett nytt BankID hos din bank. Följ bankens anvisningar.

Giltighetstiden för Mobilt BankID är begränsad och du behöver beställa ett nytt BankID innan giltighetstiden går ut.

Du beställer ett nytt Mobilt BankID hos din bank. Följ bankens anvisningar.

Ja, det måste uppdateras när det finns nya versioner. Detta sköts automatiskt och det enda du som användare behöver göra är att i förekommande fall svara ja på frågan om du vill uppdatera programmet/-appen.

Giltighetstiden varierar beroende på vilken typ av BankID du har. I BankID säkerhetsprogram kan du själv se hur länge ditt BankID gäller. Du öppnar det genom att dubbelklicka på BankID-ikonen nere på aktivitetsraden på skärmen. Om programmet inte är igång, startar du det från Startmenyn eller motsvarande.

I huvudfönstret för BankID säkerhetsprogram ser du direkt vilka BankID du har och hur länge de är giltiga.

I BankID-appen väljer du Inställningar. Då visas information om ditt BankID, bl.a. giltighetstid.

Från och med version 5.0 av BankID säkerhetsprogram går det inte att kopiera BankID på fil. Aktivera istället ett nytt BankID i den andra datorn.

I det nya BankID-programmet kan du ha flera enheter kopplade till BankIDn för samma personnummer. Om BankID-programmet är startat i mer än en enhet så kommer lösenordsdialogen att visas i alla dessa, och du kan skriva in ditt lösenord i valfri enhet.

Det beror helt enkelt på att olika webbplatser gör på olika sätt. På vissa webbplatser har man bestämt att man ska skriva in sitt personnummer innan man går vidare, medan man på andra kan gå vidare och välja vilket BankID man vill använda.