I BankID-appen kan du se historik över de BankID-händelser som är knutna till ditt personnummer.

Öppna BankID-appen och välj där Min historik.

När du gör det och loggar in visas en lista över de BankID-händelser som finns för ditt personnummer (alltså även för ev. andra BankID än det aktuella). När du klickar på en händelse i listan visas detaljerad information om den. Observera att detaljer om vad du skrivit under, t.ex. betalade belopp och liknande, inte är tillgängliga för oss och därför inte kan visas. Det är bara du och den tjänst du har använt som har den informationen.

Det är en typ av streckkod som du läser in med BankID-appen för att säkerställa att den enhet där du använder BankID-tjänsten finns nära mobilen med BankID-appen. En QR-kod ser ut så här:QR-kod

BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller CSN. Det finns tre olika typer - BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID.

Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver också installera BankID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

Du beställer BankID hos din bank. För att beställa ett BankID måste du ha ett svenskt personnummer. Det finns även krav som de olika bankerna ställer upp, t.ex. en nedre åldersgräns och att man är folkbokförd i Sverige. Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Hos vissa banker krävs ett personligt besök på bankkontoret där du identifierar dig med godkänd svensk ID-handling, medan du hos andra kan logga in på din Internetbank och beställa ditt BankID direkt. Du kan läsa mer på din banks webbsidor.

Tänk på att du behöver installera BankID säkerhetsprogram/-app innan du kan beställa ett BankID, se Vad är BankID säkerhetsprogram/-app?

Om du har ett BankID på fil eller Mobilt BankID så finns det inget sätt att få tillbaka ett borttappat lösenord/säkerhetskod. Det sparas inte i läsbart format någonstans och det går inte att få fram även om du har ditt BankID kvar. Du måste då beställa ett nytt BankID hos din bank. Spärra först ditt BankID och ta även bort det från datorn.

Om du har ett BankID på kort och fick med en PUK-kod tillsammans med PIN-koden, så kan du återställa PIN-koden med hjälp av PUK-koden.

BankID säkerhetsprogram eller säkerhetsapp är ett program som du måste ha i din dator eller mobila enhet för att kunna beställa och använda BankID. BankID säkerhetsprogram kan du installera från install.bankid.com , medan du hämtar BankID säkerhetsapp från App Store, Google Play-butiken respektive Huawei Mobile Services, beroende på vilken typ av mobil enhet du har.

Du spärrar ditt BankID genom att kontakta din bank, antingen genom att ringa deras internetsupport eller logga in på internetbanken. I avsnittet Vart vänder jag mig för att få ytterligare hjälp och support? hittar du kontaktuppgifter till respektive banker.

”Min avsikt” är en kort beskrivning av syftet med din identifiering hos ett företag eller en myndighet. Det kan exempelvis stå ”Inloggning i internetbanken”. Kontrollera att avsikten stämmer med det du vill göra. Det är företaget/myndigheten som väljer om de vill lägga in text eller inte samt vad som står i den.

Om avsikten inte stämmer med det du vill göra, eller om den ser annorlunda ut än den brukar, kan det vara så att du utsätts för ett bedrägeriförsök. Genom att kontrollera avsikten kan du upptäcka om något inte stämmer och kan då avbryta identifieringen.

Det kan vara så att företaget valt att inte använda möjligheten med "Min avsikt" eller bara använder den för vissa utvalda identifieringar.

Om texten i ”Min avsikt” inte stämmer, eller om den ser annorlunda ut än förväntat, bör du avbryta identifieringen. Säkerställ att allt är i sin ordning innan du försöker igen.