(Click here for English version)

Här kan du ladda ner Remove BISP som avinstallerar BankID säkerhetsprogram mer grundligt än om du gör det på vanligt sätt. Detta kan ibland vara nödvändigt när systemfiler har blivit korrupta.

När du har kört Remove BISP startar du om datorn och installerar sedan BankID säkerhetsprogram på nytt från install.bankid.com.

Använd Remove BISP enbart i samråd med BankID-supporten hos din bank.

Ladda ner Remove BISP (Windows) 


Uninstall BankID Security Application Completely

Here you can download Remove_BISP that uninstalls BankID Security Application more thoroughly than the ordinary uninstallation. This may sometimes be necessary when system files have been corrupted.

After running Remove BISP, restart your computer and reinstall BankID Security Application from install.bankid.com.

Use Remove BISP only in consultation with the BankID support at your bank.

Download Remove BISP (Windows)