Det här felet beror på att du eller någon annan vid ett tidigare tillfälle har gjort ett felaktigt länkval som sedan blivit standardvärde i systemet. Lösningen är att göra om valet.

Gör så här:

  1. Öppna den här webbsidan i den iOS-enhet där felet inträffar (om det inte är den du surfar från just nu).
  2. Långtryck (håll kvar fingret) på den här länken: https://app.bankid.com/
  3. Välj Öppna i BankID i den meny som visas.

I fortsättningen kommer BankID-appen att öppnas istället för Safari när du klickar på den här typen av länkar.

Universal link