Om du har problem vid användning av BankID säkerhetsprogram, så kan du läsa mer om de meddelandekoder som visas.

Ett tekniskt fel har inträffat.

Om du får det här felmeddelandet, prova att starta om datorn och försök på nytt. Om meddelandet ändå kvarstår ber vi dig att kontakta BankID-supporten hos din bank. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).

Giltigt BankID saknas

BankID säkerhetsprogram kan inte hitta något giltigt BankID. Hämta ett nytt BankID på fil hos din internetbank eller anslut kortläsare och kort om du har BankID på kort.

BankID som går att använda för den här legitimeringen saknas

BankID säkerhetsprogram hittar inget BankID som går att använda för den legitimering du vill göra. Anslut kortläsare och kort om du har BankID på kort.

BankID som går att använda för den här underskriften saknas

BankID säkerhetsprogram hittar inget BankID som går att använda för den underskrift du vill göra. Anslut kortläsare och kort om du har BankID på kort.

Du har skrivit fel PIN 3 gånger i rad

Därför har kortets PIN låsts och ditt BankID på kort går inte längre att använda.

Beroende på vilken bank som har utfärdat kortet så måste du antingen beställa ett nytt kort eller låsa upp din PIN med hjälp av en PUK som du i så fall har fått i samband med att du fick kort och PIN.

Du kommer till PIN-hanteringsfunktionen genom att klicka på ditt BankID i BankID säkerhetsprogram och sedan på knappen Hantera PIN. De alternativ under Välj Aktivitet som inte är utgråade går att utföra med det aktuella kortet.

Kommunikationsfel. Försök igen. Om felet upprepas, kontakta BankID-supporten hos din bank.

Om du har problem med att använda BankID på fil eller BankID på kort och får det här felmeddelandet trots att kommunikationen med Internet i övrigt fungerar, kan det bero på att en så kallad proxy används. Beroende på inställningar i proxyn kan kommunikationen mellan BankID-programmet och BankID-servern störas och det kan resultera i att du inte kan använda BankID.

Om du arbetar i ett företagsnät, kontakta nätverksansvarig för att avhjälpa problemet. Mer teknisk information finns i dokumentet Installation av BankID säkerhetsprogram i företagsmiljöer som går att hämta från https://www.bankid.com/bankid-sakerhetsprogram.

Om felet kvarstår ber vi dig att kontakta BankID-supporten hos din bank. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).

Uppdatering krävs. Din version av BankID säkerhetsprogram är för gammal och behöver uppdateras. Klicka på OK för att gå vidare med uppdateringen.

Kunde inte ta bort angivet BankID

Prova att starta om datorn och försök igen.

Kunde inte byta lösenord

Du kanske skrev fel lösenord? Försök igen.

Kunde inte hitta något BankID

BankID säkerhetsprogram kan inte hitta något BankID. Hämta ett nytt BankID på fil hos din internetbank eller anslut kortläsare och kort om du har BankID på kort.

Kunde inte byta PIN

Det gick inte att byta PIN på kortet. Du kanske skrev fel PIN? Försök igen.

Kunde inte låsa upp PIN

Det gick inte att låsa upp PIN på kortet. Du kanske har försökt låsa upp fel PIN (underskrift istället för legitimering eller vice versa) eller skrivit fel PIN. Försök igen.

Filen kunde inte öppnas. Du kanske saknar ett program som kan öppna den aktuella filtypen?

Det gick inte att öppna filen för läsning. Kontrollera att du har rätt program installerat för att kunna öppna filtypen och försök igen.

Filen kunde inte sparas

Det gick inte att spara filen lokalt i din dator. Prova att ange en annan sökväg.

BankID Säkerhetsprogram har avbrutits. Ett annat program hindrar BankID Säkerhetsprogram från att fungera normalt.

Ett annat program blockerar säkerhetsprogrammets lösenordsdialoger. Du kan prova de båda metoder som finns på menyn Arkiv —> Inställningar —> fliken Avancerat, var för sig och båda tillsammans. Om ingen av dessa metoder hjälper ber vi dig att kontakta BankID-supporten hos din bank efter att ha avaktiverat båda metoderna igen. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).

Du har skrivit fel lösenord. Om du har glömt ditt lösenord måste du hämta ett nytt BankID från din internetbank.

Uppdatering rekommenderas. Din version av BankID säkerhetsprogram är gammal och bör uppdateras. Klicka på OK för att gå vidare med uppdateringen.

Det finns en senare version av säkerhetsprogrammet som du bör uppdatera till.

Automatisk uppdatering. När du stänger den här dialogen startar uppdateringen av BankID säkerhetsprogram.

BankID säkerhetsprogram kommer att uppdateras. Uppdateringen startar automatiskt när du stänger meddelandedialogen.

BankID säkerhetsprogram behöver inte uppdateras.

Du har en godkänd version av BankID säkerhetsprogram i datorn. Det kan dock finnas en nyare version av programmet på install.bankid.com.

Uppdateringen kunde inte genomföras, men ett nytt försök kommer att göras senare. Kontakta BankID-supporten hos din bank om problemet återkommer.

BankID säkerhetsprogram försökte göra en automatisk uppdatering, men något hände som gjorde att det misslyckades. Den gamla versionen ska fortsätta att fungera och ett nya uppdateringsförsök kommer att göras.

BankID Säkerhetsprogram misslyckades med att uppdatera sig själv. Du bör uppdatera manuellt. Tryck OK för att påbörja en manuell uppdatering.

BankID säkerhetsprogram har misslyckats flera gånger i rad med automatisk uppdatering. När du klickar på OK kommer webbläsaren att öppna install.bankid.com där du kan uppdatera BankID säkerhetsprogram manuellt.

BankID saknas

Det finns inget BankID i den här datorn som kan användas för den aktuella legitimeringen eller underskriften. Om du har ett BankID på kort, sätt in det i kortläsaren. I annat fall måste du beställa ett BankID hos din bank.

Kommunikationsfel. Försök igen. Om felet upprepas, kontakta BankID-supporten hos din bank.

BankID säkerhetsprogram har misslyckats flera gånger i rad med automatisk uppdatering. Om du har problem med att använda BankID på fil eller BankID på kort och får det här felmeddelandet trots att kommunikationen med Internet i övrigt fungerar, kan det bero på att en så kallad proxy används. Beroende på inställningar i proxyn kan kommunikationen mellan BankID-programmet och BankID-servern störas och det kan resultera i att du inte kan använda BankID.

Om du arbetar i ett företagsnät, kontakta nätverksansvarig för att avhjälpa problemet. Mer teknisk information finns i dokumentet Installation av BankID säkerhetsprogram i företagsmiljöer som går att hämta från https://www.bankid.com/bankid-sakerhetsprogram.

Om felet kvarstår ber vi dig att kontakta BankID-supporten hos din bank. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).

Internt tekniskt fel. Kontakta BankID-supporten hos din bank.

Ett internt tekniskt fel har inträffat. Kontakta BankID-supporten hos din bank för att få hjälp. Uppge att du har fått meddelandekod 10024. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).

Giltighetstiden för samtliga BankID på den här datorn har gått ut.

De BankID som finns i datorn är utgångna och därför ogiltiga. Beställ ett nytt BankID hos din internetbank.

Beställningen avbröts. Gå tillbaka till internetbanken och gör en ny beställning.

Din BankID-beställning avbröts av någon anledning. Försök igen. Om felet upprepas ber vi dig vänligen att kontakta BankID-supporten hos din bank. Uppge att du har fått meddelandekod 10026. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).

Beställningen misslyckades

Din BankID-beställning misslyckades av någon anledning. Försök igen. Om felet upprepas ber vi dig vänligen att kontakta BankID-supporten hos din bank. Uppge att du har fått meddelandekod 10027. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).

Fel information - Du har skrivit fel personnummer och/eller aktiveringskod. Försök igen.

Tänk på att personnumret ska skrivas med 12 siffror.

Aktiveringskoden spärrades - Din aktiveringskod spärrades. Du behöver hämta en ny aktiveringskod hos din internetbank.

Gå tillbaka till internetbanken och gör en ny beställning.

Beställningen tog för lång tid - Din beställning av BankID avbröts för att den tog för lång tid.

Gå tillbaka till internetbanken och gör en ny beställning.

Ditt BankID på fil har låsts och går inte längre att använda. Du behöver hämta ett nytt BankID från din internetbank.

Ditt BankID låstes för att du skrev fel lösenord 5 gånger i rad. Det går inte att låsa upp ett låst BankID på fil utan du måste hämta ett nytt hos din internetbank. Passa också på att ta bort ditt obrukbara BankID från BankID säkerhetsprogram när du hämtar ett nytt.

Ett tekniskt fel har inträffat.

Om du får det här felmeddelandet, prova att starta om datorn och försök på nytt. Om meddelandet ändå kvarstår ber vi dig att kontakta BankID-supporten hos din bank. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).