Du beställer BankID via din Internetbank. Vid din beställning kommer du också att installera BankID säkerhetsprogram om du inte redan har det installerat.

Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Hos vissa banker krävs ett personligt besök på bankkontoret där du identifierar dig med godkänd svensk ID-handling, medan du hos andra kan logga in på din Internetbank och beställa ditt BankID direkt. Om det gäller BankID på kort så förser banken dig med kort och kortläsare.

Behöver du hjälp med att komma igång klicka här

Klicka på din bank nedan om du vill veta mer.