Starta alltid hos din internetbank när du vill skaffa BankID

BankID är en e-legitimation som du använder till att styrka din identitet när du är ute på Internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller CSN. BankID är Sveriges i särklass största e-legitimation och utfärdas av 12 banker i samarbete.

BankID-systemet består av ett säkerhetsprogram/-app som du installerar i din dator, telefon eller surfplatta, samt själva e-legitimationen BankID som du laddar ner från din internetbank eller får hemskickat på ett smartkort. Installationen av säkerhetsprogrammet kan du göra via internetbanken eller direkt från webbplatsen install.bankid.com , medan säkerhetsappen laddas ner från App Store, Google Play eller Windows Store, beroende på vilken typ av telefon/surfplatta du har.