BankID på kort består av ett BankID som är lagrat på ett smartkort, d.v.s. ett plastkort av kreditkortstyp. Beroende på vilken bank som utfärdar kortet kan det handla om t.ex. ett betalkort eller ett renodlat BankID-kort. Gemensamt för alla kort som innehåller ett BankID är att BankID-logotypen finns på kortet. För att kunna använda BankID på kort behöver du också en kortläsare som ansluts med kabel till din dator. Din bank förser dig med både kort och kortläsare.

Till ditt BankID på kort får du också en PIN, som är en sifferkombination du skriver in när du använder ditt BankID. Beroende på vilken typ av kortläsare du har skriver du in din PIN på datorns tangentbord eller på kortläsarens inbyggda knappsats.

Kom igång med BankID på kort

När du ska komma igång med BankID för första gången ska du gå via din internetbank.

1. Logga in på din internetbank.

2. Installera BankID säkerhetsprogram enligt bankens anvisningar.

3. Installera kortläsaren i din dator och sätt in ditt BankID-kort i den.

4. Börja använda ditt BankID.

Du kan testa ditt BankID på test.bankid.com .