BankID support

Får du upprepade påminnelser om uppdatering av BankID-programmet eller felkod 10023? Läs mer här.