Tekniska frågor

 • Varför fungerar inte mitt BankID när jag har bytt dator?

 • Varför fungerar inte mitt BankID?

 • Varför kommer inte mitt BankID upp i listan?

 • Jag skriver rätt lösenord/PIN-kod, men programmet påstår att det är fel, varför då?

 • Hur hanteras scriptvarning i Firefox?

 • Varför kommer inte lösenordsfönstret upp i BankID säkerhetsprogram?

 • Vad betyder fel 8005?

 • Hur kopierar jag mitt BankID till en annan dator? (Linux)

 • Hur kopierar jag mitt BankID till en annan dator? (Windows/Mac)

 • Varför behöver jag starta om dator/webbläsare vid uppdatering av BankID säkerhetsprogram?

 • Varför startar inte BankID-programmet automatiskt vid inloggning/underskrift? Istället visas dialoger om extern kontrollbegäran eller som ber mig godkänna körning av BankID säkerhetsprogram.

 • Varför får jag felkod "Giltigt BankID saknas. Meddelandekod 10002."?

 • Varför visas felkod 10006 eller 10023 när jag försöker använda BankID?